[Alert Title]
[Message]

Ohrievače vody a zásobníky

Ohrievače vody vyrobia teplú vodu pre bežnú sanitárnu potrebu. Podľa spôsobu ohrevu vody môžete využívať elektrické, nepriamo ohrevné a kombinované. Teplá voda bude pripravená v zásobníku alebo je zohrievaná priebežne prietokovým ohrevom.