[Alert Title]
[Message]

Expanzné nádoby na solárne systémy

Expanzné nádoby VAREM pre solárne systémy poskytujú dodatočný objem, potrebný na kompenzovanie rozťažnosti vody. V týchto systémoch je voda ovplyvnená zmenou teploty, čo prináša zmenu jej objemu, pretože voda je takmer nestlačiteľná. Bez expanzných nádob by mohol tlak v systéme dosiahnuť nebezpečnú hodnotu. Maximálny pracovný pretlak Pmax= 10 bar, rozsah pracovnej teploty od -10°C do +130°C krátkodobo. Pretlak v nádrži je 2,5 bar. Nádoby majú nerezovú prírubu a vymeniteľný vak certifikovaný pre použitie na pitnú vodu.