[Alert Title]
[Message]

KG Vonkajšia kanalizácia

Rúry a tvarovky pre spoľahlivé odvedenie odpadovej vody. Aby sa zabránilo znečisteniu spodnej vody splaškami a súčasne prenikaniu spodnej vody do kanalizácie, je nevyhnutné vybudovať tesniace a bezpečné kanalizačné siete, ktoré budú spĺňať vysoké nároky a budú mať dlhú životnosť. Kanalizačné siete z kvalitného polypropylénu zabezpečujú maximálnu istotu pre spoľahlivé odvedenie odpadovej vody.