[Alert Title]
[Message]

Expanzné nádoby na kúrenie

Expanzné nádoby VAREM pre vykurovacie systémy, poskytujú dodatočný objem, potrebný na kompenzovanie rozťažnosti vody. V týchto systémoch je voda ovplyvnená zmenou teploty, čo prináša zmenu jej objemu, pretože voda je takmer nestlačiteľná. Bez expanzných nádob by mohol tlak v systéme dosiahnuť nebezpečnú hodnotu. Maximálny pracovný pretlak Pmax= 6 bar, rozsah pracovnej teploty od -10°C do +99°C. Pretlak v nádrži je 1,5 bar. Oceľová pozinkovaná príruba pre nádoby do 400 l. Oceľová lakovaná príruba pre nádoby od 500 do 1000 l. Nádoby od 5 do 40 l majú pevne zabudovaný vak. Nádoby 35 l a nádoby od 50 do 1000 l majú vymeniteľný vak.